Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-50

Lê Đức Giang, Hoàng Hải Hiền, Hà Tuấn Anh

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cao su blend NR/NBR/CSE-50 cho thấy, khi tăng hàm lượng cao su thiên nhiên epoxy hoá CSE-50 đã làm tăng khả năng tương hợp của các cao su thành phần. Khi hàm lượng CSE-50 tăng lên 15 pkl thì độ trương của cao su blend khảo sát giảm đến 45,5%. Khi tăng hàm lượng CSE-50 đã làm giảm đến 79,3% tổn hao năng lượng dưới dạng nhiệt khi đặt tải và tháo tải so với mẫu cao su blend so sánh. Khi  hàm lượng CSE-50 đạt 15pkl thì kích thước pha chỉ khoảng 1 µm và rất khó để phân biệt các pha cao su trong blend.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433