Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xử lý bùn đỏ và mụn dừa làm phân bón cho cây trồng

Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Mai Hùng Thanh Tùng, Cao Văn Hoàng

Tóm tắt


Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu điều kiện pH tối ưu của dịch chiết bùn đỏ và xác định tỉ lệ tối ưu giữa dịch chiết bùn đỏ - mụn dừa nhằm tách tannin ra khỏi mụn dừa. Thử nghiệm đánh giá hiệu quả làm phân bón của mụn dừa sau khi xử lí với dịch chiết bùn đỏ với hạt cải mầm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433